Op de werkvloer kunnen ogenschijnlijk kleine ergernissen uitgroeien tot levensgrote obstakels. Of het nu gaat om onbeantwoorde e-mails, vergeten beloften, of minieme conflicten, deze irritaties stapelen zich op en beïnvloeden je productiviteit en welzijn. Wat moet je hier nou mee? Nieuwe baan zoeken? Gastblog van PZpartners.nl

 Wat begint als een onschuldig gerommel, een miniem conflict met een collega of een ogenschijnlijk onbelangrijke miscommunicatie met je werkgever, kan al snel uitgroeien tot een ware werkplekdrama.

Neem bijvoorbeeld die kleine, herhaaldelijke irritaties die je dagelijks tegenkomt. Misschien is het een onbeantwoorde e-mail, een vergeten belofte van een collega, of een ogenschijnlijk onbenullige opmerking tijdens een vergadering.  Op zichzelf lijken deze gebeurtenissen misschien triviaal, maar na verloop van tijd stapelen ze zich op als onzichtbare lasten op je schouders.

Wanneer werk niet meer dezelfde voldoening geeft

De werkvloer, een plek waar je productief hoort te zijn en voldoening uit je werk hoort te halen, kan opeens veranderen in een toneel van irritaties en frustraties. Deze kleine ergernissen kunnen al snel uitmonden tot erger.

Schijnbaar onbeduidende ergernissen kunnen zonder remedie verder rijken dan oppervlakkige overlast; ze hebben de kracht om diep in je werkvoldoening door te dringen. Wanneer kleine frustraties onopgelost blijven, kunnen ze een schaduw werpen over de positieve aspecten van je werk. Je verliest niet alleen je enthousiasme, maar ook de voldoening die je ooit uit je taken haalde. Dit kan een neerwaartse spiraal veroorzaken waarbij je steeds minder plezier en betekenis in je werk ervaart, wat uiteindelijk een negatieve invloed kan hebben op je algehele welzijn en professionele groei. Oei. En wat nu? 

Ja hier moet je iets mee

De cruciale vraag die zich opdringt, is: Moet je hier iets mee? Is het de moeite waard om deze kleine ergernissen aan te pakken voordat ze escaleren? Het antwoord is vaak een volmondig ja. Hoewel het verleidelijk is om kleine dingen te negeren in de hoop dat ze vanzelf verdwijnen, is het belangrijk om deze problemen met kop en staart aan te pakken. 

Dit zijn praktische overwegingen en actiepunten:

  1. Reflectie: Neem de tijd om je eigen gevoelens en standpunten te overdenken voordat je het conflict aangaat.
  2. Doelstellingen: Bepaal duidelijk wat je wilt bereiken met het aankaarten van het conflict.
  3. Kies het juiste moment: Zoek een geschikt moment om het gesprek aan te gaan, bij voorkeur buiten drukke werkuren.
  4. Communiceer duidelijk: Wees helder en specifiek over het probleem zonder te vervallen in beschuldigingen.
  5. Luister actief: Geef je collega of leidinggevende de kans om hun perspectief te delen en luister oprecht naar wat ze te zeggen hebben.
  6. Zoek gemeenschappelijke grond: Identificeer overlappende belangen en zoek naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
  7. Houd het professioneel: Blijf kalm en professioneel, vermijd het uiten van persoonlijke aanvallen.
  8. Gebruik ‘ik’-boodschappen: Formuleer je standpunten met ‘ik’-boodschappen om de nadruk te leggen op je gevoelens in plaats van beschuldigingen.
  9. Stel open vragen: Vraag om verduidelijking en begrip om misverstanden te voorkomen.
  10. Documenteer afspraken: Zet gemaakte afspraken schriftelijk vast om duidelijkheid te verschaffen en toekomstige misverstanden te voorkomen.

Conflict met de baas? 

 Wanneer een conflict op de werkvloer specifiek betrekking heeft op je leidinggevende, is het cruciaal om met extra zorg en strategie te handelen.  Denk niet meteen aan een andere baan, want daar ben jij en je werkgever uiteindelijk niet bij gebaat Ook werkweigering helpt je niet. Je zult de confrontatie moeten aangaan, of eigenlijk: gewoon even delen hoe jij zaken ervaart.

Begin met een grondige zelfreflectie om je eigen standpunt en emoties te begrijpen. Stel duidelijke doelstellingen vast voor het gesprek en kies een geschikt moment om het aan te gaan, bij voorkeur buiten de reguliere werkuren. Communiceer op een professionele manier, vermijd persoonlijke aanvallen en gebruik ‘ik’-boodschappen om je gevoelens te uiten. Luister actief naar het perspectief van je baas en zoek samen naar gemeenschappelijke grond. Het documenteren van afspraken is hierbij van bijzonder belang om helderheid te verschaffen en toekomstige misverstanden te voorkomen. Het doel is altijd om een constructieve dialoog te voeren die leidt tot een oplossing en het herstellen van een gezonde werkrelatie met je leidinggevende.

Voel je dat je wordt overschaduwd? Schakel op tijd professionele ondersteuning in.

Tags: