Definitie: wat is outplacement?

Outplacement is de naam die wordt gegeven aan de dienstverlening van een bedrijf dat door middel van advies gepensioneerde werknemers helpt bij het vinden van een nieuwe professionele oriëntatie. Succesvolle outplacementmaatregelen gaan door totdat de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden. Outplacement kan een interne of externe dienst zijn en valt onder scheidingsbeheer. Newplacement wordt als synoniemen gebruikt. De tegenhanger van outplacement is inplacement.

Wat zijn de voordelen van outplacement?

Een interne of externe outplacementconsulent is erg belangrijk voor ontslagen medewerkers. In deze onbekende situatie biedt hij de werkzoekende individuele ondersteuning en tips voor het sollicitatieproces. Regelmatige loopbaanbegeleiding kan je helpen om beter om te gaan met het ontslag en je zelfvertrouwen weer te versterken. Daarnaast worden sollicitatiegesprekken getraind en worden de sollicitatiedocumenten geoptimaliseerd. Ook voor werkgevers heeft outplacementadvies aanzienlijke voordelen. Aangezien deze dienst voorkomt dat werknemers werkloos worden, is de kans kleiner dat er juridische geschillen ontstaan. Over het algemeen is het scheidingsproces ontworpen om conflictvrij te zijn. Outplacement levert ook een positieve bijdrage aan employer branding en verbetert daarmee het werkgeversimago.

Hoe werkt outplacement?

Als een werknemer wordt ontslagen, wordt hem een ​​outplacementadvies verstrekt. De medewerker kan nu vrij beslissen of hij van deze dienst gebruik wil maken of niet. De kosten hiervoor komen meestal voor rekening van de werkgever. Als de medewerker daartoe besluit, kan dit proces in de resterende tijd in het bedrijf beginnen. De outplacementconsulent bereidt de werknemer voor op het zoeken naar werk en ondersteunt hem. Het proces duurt meestal totdat er een nieuwe baan is gevonden of tot de proeftijd bij de nieuwe werkgever.

Uit welke fasen bestaat succesvol outplacement?

Een outplacementtraject is opgedeeld in verschillende fasen, die kunnen variëren naargelang de adviseur. Hier is een basisindeling in fasen:

  • Potentiële analyse: er wordt gekeken naar de privé- en professionele situatie van de cliënt. Op basis hiervan kan de adviseur een realistische inschatting maken van de arbeidsvooruitzichten.
  • Kwalificatieontwikkeling: hier worden de sterke en zwakke punten van de werkzoekende geïdentificeerd. De eerste zou dit moeten uitbreiden, de laatste zou moeten minimaliseren. Indien er behoefte is aan verdere opleidingsmaatregelen, wordt dit besproken.
  • Applicatiestrategie: Outplacementadviseurs en sollicitanten ontwerpen samen een sollicitatiestrategie met betrekking tot te selecteren sectoren, functies etc..
  • Aanmeldingsfase: In deze fase wordt contact opgenomen met headhunters en personeelsadviseurs, worden de aanmeldingsdocumenten ingevuld, wordt de aanmeldtraining afgerond en worden de aanmeldingen uiteindelijk verzonden.
  • Totstandkoming overeenkomst: Uiteindelijk vindt er overleg plaats over de nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarnaast begeleidt de adviseur de opdrachtgever tijdens de inductiefase (inplacement) in het nieuwe bedrijf.

Welke soorten outplacement zijn er?

Outplacement kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Hierdoor ontstaan ​​de twee termen individueel outplacement en groepsoutplacement. Het verschil tussen de twee is dat bij de laatste meerdere werkzoekenden bij elkaar zijn gegroepeerd. De trainingen en consultaties worden binnen de groep uitgevoerd.