Als drukke bijen in een grote korf zijn wij druk als mieren op een hoopje aarde. Er komt veel energie vrij door ons drukke bestaan, maar we hebben daardoor ook veel energie nodig. Die energie wordt gebruikt om onze elektrische producten zoals bijvoorbeeld licht, televisie, radio, internet en computers aan te drijven. Zonder elektriciteit zouden we niet meer kunnen functioneren in onze hedendaagse economie, dus moeten we constant nieuwe en betere methodes ontwikkelen om energie op te wekken. Er zijn op dit moment diverse soorten energie waar we gebruik van kunnen maken in ons hedendaagse digitale tijdperk, die zonder elektriciteit een aardige domper kan verwachten

Welke soorten energie kennen we en passen we toe?

Kernenergie

Deze vorm van stroom opwekken wordt niet door iedereen toegejuicht en dat is begrijpelijk. Een kerncentrale die de kernenergie produceert is nu niet bepaald een veilige omgeving. Nu komt het niet vaak voor dat een centrale ontploft of overhit raakt, maar de afval van de centrale is niet goed voor het milieu en ook zeker niet voor mens en dier. Velen zijn tegen door deze nadelen, het grote voordeel echter is dat er veel elektriciteit opgewekt kan worden. Kernenergie komt vrij door enorme hitte die omgezet wordt in elektriciteit door turbines en generatoren te laten draaien met behulp van die hitte.

Duurzame energie

Deze vorm van stroom opwekken is erg goed voor het milieu en heeft geen tot weinig CO2 uitstoot. Duurzame energie heeft zijn naam te danken aan de langdurige aanwezigheid van de middelen waarmee de energie wordt opgewekt. Types duurzame energie zijn:

  • Zonne-energie via zonnepanelen
  • Hydro-energie
  • Biomassa
  • Geo-thermische energie
  • Wind-energie

Bovenstaande soorten energie leveren zogeheten groene stroom. Ze worden groen gestempeld omdat ze het milieu niet dusdanig ten laste zijn dat ze het milieu schade toebrengt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi alleen hangt er een wat hoger kostenplaatje aan. Dit omdat de vraag naar duurzame energievoorziening nog niet dusdanig aanwezig is dat de productie omhoog kan en daarmee de prijs omlaag. Gelukkig geeft de overheid aardige subsidies op investeringen in groene stroom.

Fossiele brandstoffen

Van het groene naar het grijze gebied. Fossiele brandstoffen zijn goedkoop en nog steeds in redelijke getale aanwezig. In tegenstelling tot duurzame energie raakt fossiele brandstof in aanzienlijke tijd op en moeten we dus kijken naar alternatieven. Het grote voordeel van fossiele brandstoffen dat er veel energie mee opgewekt kan worden en er wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. De meest bekende grondstoffen waar wij onze energie uit putten zijn:

  • Gas
  • Olie
  • Kolen

Bovenstaande grondstoffen worden omgezet in energie door ze te verbranden. Door de hitte die hieruit voortvloeit worden machines voortgedreven.

Daarnaast kennen we allemaal het gas waar we op koken en de elektriciteit die we in huis gebruiken. Die nog steeds voor een groot deel komt van de winning van gas, olie en kool.

Voor thuis ben je natuurlijk afhankelijk van de energieleverancier, en de wettelijke bepalingen m.b.t. prijzen. Daarom ieder jaar energie vergelijken, zodat je niet teveel moet betalen.